VELKOMMEN TIL 

ØSTFOLD TRUCK TREFF 

PROGRAM 2020 - FØLG MED!

VIKTIG! ENDRINGER I PROGRAMMET VIL FOREKOMME, SÅ HOLD DEG OPPDATERT, SPESILET UKEN FØR TREFFET.

Fredag 2020

Velkommen til treff

PROGRAM --- FREDAG 2020

Gratis inngang


Lørdag 2020


VIKTIG! Fra kl. 21:00 vil vi anbefale 18 års grense inne på området, og vi ber familier med barn og ungdommer om å respektere dette.

PROGRAM --- LØRDAG 2020

Gratis inngang frem til kl. 18:00. 

Kr 100,- i inngang for ikke deltakere fra kl. 18:00, for underholdning og konsert.

Det selges ikke alkohol på treffet, men medbrakt er tillatt så fremt du er gammel nok! 

Vakthold på stedet fra kl. 18:00 


Søndag 2020


PROGRAM --- SØNDAG 2020

GRATIS INNGANG