Convoy til Sykehuset og Barneavdelingen i Fredrikstad

22.06.2014

Østfold Truck-treff i Råde forplantet seg nemlig litt til nabokommunen Fredrikstad også - og med en kjærkommen gave:

- Vi startet selve treffet i fjor, og ble enige om at vi måtte gjøre det igjen, sier en av ildsjelene bak, Frank Bergvatn.

Og lørdag som var fikk det nyopprettede treffet forhåpentligvis en ny tradisjon:

Da ble det avtalt med politiet, veivesenet og kommunen at man skulle få kjøre konvoi til sykehusets avdeling i Fredrikstad - der pasienter på barneavdelingen skulle få ta de svært så iøynefallende bilene i nærmere øyesyn:

- Jeg har vært i Australia, og fant ut at da måtte vi jo ha en konvoi, forteller Bergvatn.

- Til slutt var vi totalt 25 lastebiler i konvoien til sykehuset, og vi overrakte en sjekk på 8.400 kroner, sier han.

- Og neste år håper vi å kunne doble summen, sier Bergvatn - som understreker at det må evalueres med både politi, kommune og veivesen før man kan si det sikker om det blir et tilsvarende arrangement neste år: - Vi får se på det som et «pilotprosjekt» denne gang, sier fornøyde Bergvatn til FB.